Rewalidacja

Korektywa wad wymowy

      Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez trzech specjalistów, w dwóch profesjonalnie wyposażonych gabinetach. Większość pomocy dydaktycznych jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Terapeuci korzystają zarówno z tradycyjnych metod pracy, jak i nowoczesnych technik multimedialnych, w tym programów komputerowych. Dla każdego ucznia objętego pomocą logopedyczną opracowany jest indywidualny program. Zajęcia odbywają się w małych grupach a także indywidualnie.

Korektywa wad postawy

      W naszej placówce około 70% uczniów objętych jest zajęciami korektywy wad postawy. Zajęcia odbywają się w sali rehabilitacyjnej bardzo dobrze wyposażonej w przyrządy i przybory do ćwiczeń. Umożliwia to prowadzenie zajęć w sposób ciekawy i atrakcyjny. Sala rehabilitacyjna wyposażona jest także w specjalistyczne urządzenia stosowane w terapii zaburzeń integracji czynności zmysłowych metodą SI. Różnorodność wiszących przyrządów predysponuje do wielozmysłowej stymulacji.
      W ramach zajęć korektywy wad postawy prowadzone są ćwiczenia terapii integracji sensorycznej(SI), które oprócz stymulacji zmysłów kształtują koordynację wzrokowo-ruchową, przyczyniają się do wspomagania prawidłowej regulacji napięcia mięśniowego, wspomagają budowę schematu ciała oraz planowanie motoryczne.

Biofeedback

      W Zespole Szkół prowadzone są zajęcia metodą biofeedback Słowo „biofeedback” pochodzi od połączenia dwóch słów „bio” (czyli dotyczący organizmów żywych) i „feedback” (ang. sprzężenie/informacja zwrotna). W tym przypadku oznacza ono dostarczanie człowiekowi informacji zwrotnej o zmianach jego stanu fizjologicznego. EEG Biofeedback (inaczej: neurofeedback) jest metodą, która umożliwia zmianę charakterystyk własnych fal mózgowych poprzez korzystanie z otrzymanych zwrotnie informacji o przebiegu pracy mózgu. EEG Biofeedback to profesjonalny trening mózgu. Trenujący nie musi używać klawiatury, informacja o stanie umysłu pacjenta dochodzi do niego za pośrednictwem sygnału EEG. Osoba trenująca, poprzez aktywny udział w treningu, uczy się modyfikować wzorzec fal mózgowych. Fale mózgowe to inaczej czynność bioelektryczna mózgu. Proces bioelektryczny komórek nerwowych zapisany w postaci fali opisują dwa podstawowe parametry: częstotliwość (Hz.) oraz amplituda (µV.).
      Dominacja każdej z fal mózgowych warunkuje inne zachowania, reakcje fizjologiczne, stany patologiczne. Zatem głównym celem treningów Biofeedback jest pobudzenie jednych, a uspokojenie innych fal – tak by otrzymać stan równowagi. Aparatura do EEG Biofeedback składa się z 2 systemów EEG, 2 monitorów dla terapeuty i dla pacjenta oraz głowicy EEG z elektrodami. Terapeuta zakłada wg. potrzeb dwie lub więcej elektrod trenowanemu na czaszkę, symetrycznie nad obu półkulami mózgu oraz dwie elektrody uszne. Czujniki przyklejone do głowy odbierają fale mózgowe, które są wzmacniane i rejestrowane przez komputer. Komputer przetwarza dalej sygnał i zapewnia sprzężenie zwrotne. Sprzężenie zwrotne jest informacją o tym, jakie fale mózgowe przeważają w danej chwili. Przebieg własnych fal mózgowych, przepisany graficznie pod postacią wideogry, obserwuje trenowany na swoim monitorze. Grą kieruje się wyłącznie za pomocą pracy własnego mózgu bez klawiatury i joysticka. Kiedy wzrasta aktywność mózgu w pożądanym paśmie częstotliwości fal mózgowych, otrzymujemy nagrodę w postaci punktów, gra się udaje. Przy wzroście niepożądanych pasm, nie mamy sukcesu w grze. Mózg stopniowo reaguje na motywacyjne wskazówki proponowane przez komputer w postaci nagrody za dobre wyniki gry. W ten sposób mózg sam rozwija proces uczenia się wysyłania najbardziej odpowiednich częstotliwości fal mózgowych.