Zajęcia cykliczne

Zajęcia na basenie

      Dzieci i młodzież szkoły podstawowej i gimnazjum mają możliwość uczestniczenia w zajęciach na basenie. Celem takich zajęć lekcyjnych jest odpowiednio: zapoznanie ucznia ze środowiskiem wodnym- oswajanie z wodą, pokonywanie lęku przed wejściem do wody, przygotowanie do nauki pływania, nauka pływania oraz korektywa wad postawy dla uczniów z umiejętnością pływania.
      Dodatkowo część uczniów objęta jest zajęciami z elementami hydroterapii. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli wychowania fizycznego. Uczniowie, którzy dobrze opanowali umiejętność pływania od niedawna mogą uczestniczyć w pozalekcyjnych zajęciach z kajakarstwa.

Ceramika

      Uczniowie Zespołu Szkół systematycznie uczestniczą w zajęciach z ceramiki. Techniki pracy z gliną dzieci uczą się podczas specjalnie przygotowanych dla nich zajęć w Młodzieżowym Pałacu Kultury w Katowicach. Zajęcia ceramiczne oprócz nauki są także formą zabawy, dają poczucie miło spędzonego czasu, tym bardziej, że ich efekt jest namacalny i widoczny w postaci kolorowej figurki, czy naczynia.
      Podczas pracy z gliną dzieci korzystają ze zmysłu dotyku. Poprzez swoje ręce odczuwają kształt i fakturę materiału, oceniają, czy ma odpowiednią konsystencję. Dzięki poznawaniu kolejnych etapów powstawania końcowego produktu, uczestnicy zajęć uczą się planowania i cierpliwości a także rozwijają swoją wyobraźnię i świadomość własnych możliwości. Relaksacyjna i terapeutyczna rola ceramiki ma szczególne znaczenie dla uczniów z autyzmem.

Zajęcia na siłowni

      W Zespole Szkół dużą wagę przywiązuje się do rozwoju fizycznego uczniów. W ramach zajęć sportowych nasi uczniowie mają okazję korzystać z siłowni Fitness Klub FORMULA w Piekarach Śląskich. Dzięki temu ćwiczenia przeprowadzane są na profesjonalnym sprzęcie treningowym. Zajęcia prowadzone są pod kierunkiem instruktora rekreacji ruchowej-fitness mgr Urszuli Kazan.
      Ich cel to wszechstronny rozwój sylwetki (masy mięśniowej i siły), ale również wytrzymałości i ogólnej koordynacji ruchu. Dla naszej młodzieży jest to bardzo atrakcyjna forma zajęć sportowych.

"ĆWICZYMY RAZEM"

       Zajęcia ruchowe są ważnym środkiem oddziaływania zdrowotnego i wychowawczego. Wspólne zabawy, ćwiczenia pozwolą rodzicom lepiej poznać dziecko i spędzić z nim miło czas.
Cel:
- wzmacnianie więzi emocjonalnej między dzieckiem a rodzicem poprzez ćwiczenia ruchowe,
- rozwijanie u dzieci świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni,
- rozwój psychomotoryczny,
- uczenie nowych form spędzania czasu z dzieckiem,
- usprawnianie ruchowe,
- uświadomienie rodzicom, że każda forma ruchu jest bardzo ważna dla rozwoju dziecka.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z prowadzącą zajęcia: mgr Urszulą Kazan

Zajęcia sportowe

5.10.2015

      W miesiącu wrześniu rozpoczęliśmy cykl zajęć sportowych dla naszych uczniów. Jak co roku uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w różnych formach aktywności ruchowej, zarówno organizowanych w szkole, jaki i poza nią, przez cały rok nauki.
      W tym roku również, jak w poprzednich latach odbędzie się cykl zajęć sportowo-rekreacyjnych (gry i zabawy, fitness) dla rodziców i uczniów naszej szkoły, prowadzonych przez mgr Urszulę Kazan.
      Do tej pory sprzyjała nam aura, więc zabawy z chustą Klanzy zostały przeprowadzone w plenerze. Uczestniczyli w nich uczniowie z klasy 2a, 5e, 6e, 3Ge, 1Pa i 2Pa.. Zabawy te dostarczyły wielu wrażeń uczestnikom.