Przyjaciele szkoły

      Zespół Szkół im. Marii Grzegorzewskiej zawsze może liczyć na wsparcie osób, którym leży na sercu dobro naszych uczniów. W 2004 roku wprowadzona została tradycja przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły”. Nadanie tego tytułu ma miejsce podczas uroczystej gali w Dniu Patrona Szkoły a grono naszych przyjaciół jest już całkiem liczne. Są to przedstawiciele władz samorządowych, instytucji i zakładów pracy, członkowie fundacji i stowarzyszeń oraz osoby prywatne. Tytuł „Przyjaciela Szkoły” otrzymali między innymi: Prezydent Piekar Śląskich Stanisław Korfanty, Przewodniczący Rady Miasta Krzysztof Seweryn, Naczelnik Wydziału Edukacji Marek Kapica, Proboszcz Parafii NMP Władysław Nieszporek, radni Piekar Śląskich: Gabriela Kossakowska, Sława Umińska, Czesław Wymysło, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Sabina Müller, starszy wizytator Bożena Walotek, prezes duńskiego stowarzyszenia Polske Born Himmerland Klaus Nielsen, właściciel restauracji Adam Wiśniewski, pracownicy Miejskiego Zakładu Energetyki Cieplnej: Adrianna Bijak, Bartosz Szuber i Sylwester Rosłon. W roku 2013 do grona „Przyjaciół Szkoły” mieliśmy zaszczyt zaprosić prezydenta Zenona Przywarę, właścicielkę salonu kosmetycznego Annę Gajdzik oraz właściciela siłowni Formula Krzysztofa Richtera.Sponsorzy

      Uzupełnienie bazy szkolnej, nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy bardzo często zawdzięczamy naszym sponsorom. Pracownia informatyczna jest wyposażona w sprzęt komputerowy dzięki fundacji Tabita oraz stowarzyszeniu Polske Born Himmerland. Przedstawiciele tych organizacji odwiedzają naszą placówkę regularnie, za każdym razem przywożąc upominki dla uczniów. Ogród szkolny stworzony od podstaw przez uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy powstał dzięki hojności sponsorów- pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Niektórzy z naszych dobroczyńców pragną pozostać anonimowi, tak jak ofiarodawca sprzętu audiowizualnego do świetlicy szkolnej i pracowni matematycznej. Dzięki sponsorom nasi wzorowi uczniowie mogą liczyć na wspaniałe nagrody przyznawane w Święto Patrona Szkoły a cała społeczność szkolna korzystać z dofinansowania wycieczek i imprez.

Stowarzyszenia i Fundacje

       Chrześcijańska Organizacja Charytatywna TABITA. Fundacja o tej nazwie powstała w lipcu 1992 roku. Swym działaniem obejmuje region południowej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa śląskiego. TABITA stawia sobie za cel pomoc tym, którzy są najbardziej bezbronni. Organizuje wyjazdy wakacyjne dla dzieci w trzech ośrodkach wypoczynkowych- nad jeziorem Lubie, w Rabce Zdroju i w Wiśle. Fundacja jest dystrybutorem żywności dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Unii Europejskiej. Organizacja współpracuje z władzami samorządowymi na Śląsku. W jej szeregach działają lekarze, dziennikarze, muzycy, duchowni i wszyscy ci, którym los najmłodszych nie jest obojętny.
      We wszystkich projektach fundacja TABITA od początku współpracuje z duńską organizacją charytatywną POLSKE BORN HIMMERLAND, liczącą w Danii około 150 członków. Organizacja ta wspiera polskie szpitale, domy dziecka i szkoły. Tradycją stały się wizyty Świętego Mikołaja, (nazywanego przez Duńczyków Julemand) w różnych placówkach. Za każdym razem duński Mikołaj hojnie obdarowuje dzieci i młodzież. W naszym Zespole Szkół dwukrotnie gościliśmy liczną grupę Duńczyków wraz z Julemandem. Co roku odwiedzają nas też przedstawiciele fundacji TABITA ze świątecznymi prezentami dla uczniów.
      Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem "Szklany Mur" w Piekarach Śląskich. Stowarzyszenie założone przez panią Aleksandrę Jakubczyk skupia wokół siebie bliskich osób z autyzmem. Ma pomóc w wymianie doświadczeń, dać rodzicom okazję do wspólnych spotkań. Celem stowarzyszenia jest również promocja twórczości dzieci i młodzieży z autyzmem. Szklany Mur angażuje się w organizację wystaw (m. in. w Miejskiej Bibliotece w Piekarach Śląskich, warsztatów dla nauczycieli, wykładów i konferencji.

Parafialna Ochronka Charytatywna

      Poprzez osobę siostry Goretti, dyrektora ochronki oraz wolontariuszy- nauczycieli Zespołu Szkół ściśle współpracujemy z Parafialną Ochronką Charytatywną. Ochronka działająca przy piekarskiej bazylice oferuje dzieciom z niezamożnych rodzin wsparcie pedagogiczne i psychologiczne a także materialne. Jako instytucja funkcjonująca w ramach Kościoła Katolickiego realizuje szeroki program wychowawczo-dydaktyczny uwzględniający różnego rodzaju dysfunkcje występujące w rodzinach dzieci, które otaczane są opieką. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu wolontariuszy i hojnych sponsorów w bogatej ofercie skierowanej do podopiecznych znaleźć można m.in. zajęcia plastyczne, komputerowe, gry i zabawy sportowe, pomoc w odrabianiu lekcji, udział w piątkowej Mszy świętej szkolnej. Obok form rozwoju intelektualnego, działalność ochronki w znacznym stopniu opiera się także na świadczeniu pomocy materialnej w postaci przygotowania ciepłych posiłków, okazjonalnych paczek ze słodyczami czy też rozdzielaniu ubrań na zimę itp. Ponadto podczas wakacji oraz ferii dzięki życzliwym ofiarodawcom dzieci uczęszczające do ochronki mają możliwość skorzystania z wyjazdów w rejony Beskidów.