Największa lekcja gotowania zdrowego śniadania


      Nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej próbie bicia rekordu Guinnessa- „Największa lekcja gotowania zdrowego śniadania- wiele lokalizacji”, w ramach programu Śniadanie Daje Moc. Akcja bicia rekordu Guinnessa odbyła się 6. listopada 2015 roku o godzinie 10.00 w wielu szkołach w całej Polsce. Celem tego przedsięwzięcia było pobicie rekordu Guinnessa oraz propagowanie wiedzy o zdrowym żywieniu dzieci i podkreślenie wartości śniadania, jako najważniejszego posiłku dla ucznia w ciągu dnia. W naszym Zespole Szkół do akcji bicia rekordu przystąpili: mgr Ilona Brzozko-Kokoszka z przedstawicielami klas 1Pa i 2Pa; uczennice klasy 4aa z wychowawczynią mgr Moniką Kalus; mgr Maria Kulanek z uczniami klasy 3Ge, mgr Halina Warmuszok z reprezentacją klasy 5e oraz mgr Janina Lisiak i uczniowie klasy 2ag. Stroną organizacyjną przedsięwzięcia zajęła się mgr Małgorzata Mróz- koordynator akcji w naszej szkole.


      Podziękowania kierujemy do niezależnych świadków: pielęgniarki dyplomowanej mgr Jolanty Bogdańskiej, księdza Rafała Muchy oraz radnego miasta Piekary Śląskie Czesława Wymysło, za poświęcony czas i nadzorowanie próby bicia rekordu Guinnessa. Serdecznie dziękujemy naszej Radzie Rodziców, za pokrycie kosztów tego wydarzenia oraz wszystkim osobom zaangażowanym w powodzenie całego przedsięwzięcia.