Biblioteka szkolna


Długopisy 3D – kreatywna rewolucja w rysowaniu

2.02.2016

      2 lutego uczniowie klasy 6a po raz drugi mieli okazję uczestniczyć w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich. Tym razem Duygu Bozyil wprowadziła nas w tajniki rysowania za pomocą długopisów 3D, które w magiczny sposób zamieniają rysowanie kredkami w trójwymiarowy druk. Zamiast płaskich obrazków można tworzyć zarówno przestrzenne obiekty, zabawki, pomoce naukowe (np. bryły geometryczne), jak i prawdziwe dzieła sztuki.
      Obsługa długopisu jest niesamowicie prosta. Długopis przypomina pistolet na gorący klej, który jest wyposażony w taki sam materiał jak drukarka 3D. Każdy z uczestników miał do dyspozycji 5 kolorów plastiku. Materiały te są lekkie, mocne oraz schną bardzo szybko, co pozwala na dosłowne „rysowanie w powietrzu”. Aby rozpocząć kreatywną zabawę, wystarczyło umieścić wybrany kolor w prowadnicy i po chwili można już było zacząć tworzyć zaproponowany przez Duygu Bozyil projekt, którym stał się znak pokoju tzw. pacyfka.
      Za nami kolejne zajęcia, które dostarczyły nam niesamowitych wrażeń oraz pokazały, że nowinki techniczne przeniesione na grunt edukacji czynią ją bardziej interesującą i ciekawszą.„Zajęcia biblioteczne w Miejskiej Bibliotece Publicznej”

21.01.2016

      21. stycznia br. uczniowie klasy 6a uczestniczyli w zajęciach bibliotecznych zorganizowanych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Piekarach Śląskich, podczas których zapoznali się z techniką Ebru, czyli sztuką malowania na wodzie, oraz mieli okazję dowiedzieć się, co to takiego jest „rzeczywistość rozszerzona” (ang. Augmented Reality).
      Warsztaty Ebru poprowadziła Duygu Bozyil, wolontariuszka z Turcji. Wprowadziła nas ona w tajniki sztuki malowania na wodzie, której efekty uwiecznia się poprzez odbicie na papierze lub tkaninie. W niskim, ale obszernym naczyniu z wodą specjalnym szpikulcem lub malarskimi pędzlami umieszczaliśmy barwniki, które dzięki zagęszczaczom utrzymywały się na powierzchni. Następnie przy użyciu przeróżnych narzędzi, tak jak w malarstwie, nadawaliśmy plamkom określone kształty. Po godzinie zajęć okazaliśmy się prawdziwymi mistrzami techniki potrafiącymi wyczarować z niewielkich plamek nie tylko pojedyncze obiekty, ale całe krajobrazy. Gdy wzór był już gotowy, na wodzie bardzo delikatnie kładliśmy kartkę tak, żeby obraz bez zniekształceń odbił się na jej powierzchni. Wykonane przez nas obrazy stały się doskonałym prezentem z okazji Dnia Babci i Dziadka.

      W drugiej części zajęć mieliśmy okazję uczestniczenia w edukacyjnej zabawie z rozszerzoną rzeczywistością. Termin Augmented Reality tłumaczony jest na język polski jako „rzeczywistość rozszerzona”. To pojęcie oznacza połączenie w czasie rzeczywistym prawdziwego świata, najczęściej w formie obrazu (kolorowanki, dzieła sztuki, pocztówki) rejestrowanego przez obiektyw aparatu umieszczonego w tablecie z generowanym cyfrowo obrazem. Technologia ta stale się rozwija i znajduje coraz więcej zastosowań. Wśród bardziej przyziemnych obszarów można wymienić edukację, gdzie materiały Augmented Reality zachęcają najmłodszych do aktywności podczas nauki, stając się źródłem dodatkowych materiałów wykraczających poza klasyczny tekst i grafikę. Zabawa z rozszerzoną rzeczywistością przyniosła nam wiele radości, a nauka stała się prawdziwą przyjemnością połączoną z doskonałą zabawą, budzącą uśmiech na naszych twarzach.

Autor: Michał Sojka„Książki naszych marzeń”

      Na początku stycznia biblioteka szkolna wzbogaciła się o nowe pozycje książkowe zakupione w ramach realizacji rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Za przyznaną kwotę dofinansowania w wysokości 1250 złotych kupiono książki terapeutyczne do pracy z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz pozycje umożliwiające prowadzenie zajęć biblioterapeutycznych.
      Wśród zakupionych nowości znalazły się m.in. książeczki dźwiękowe, manipulacyjne, kąpielowe, materiałowe oraz kontrastowe. Dzięki tym książeczkom najmłodsi czytelnicy w sposób wielozmysłowy poznają otaczający ich świat. Dodatkowo specjalna faktura stron pozwoli dzieciom na doskonalenie sprawności manualnej, a duże ilustracje z efektami dźwiękowymi ożywią nie tylko przedstawioną akcję, lecz również będą dodatkowo stymulowały zmysł wzroku oraz słuchu.
      Program „Książki naszych marzeń” pozwolił na dostosowanie księgozbioru biblioteki szkolnej do potrzeb i możliwości psychofizycznych czytelników oraz promocję i rozwijanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży zgodnie z kierunkami polityki oświatowej państwa. Kolejnym realizowanym przez bibliotekę szkolną projektem jest „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” (Priorytet 3), w ramach którego otrzymane wparcie finansowe na zakup książek do naszej biblioteki będzie wynosiło 6000 złotych.


„Kocie sprawki”

17.12.2015

      „Kocie sprawki” – to kolejna akcja zorganizowana w bibliotece szkolnej z inicjatywy Pana Michała Sojki, której celem było promowanie wśród uczniów dziecięcej literatury przyrodniczej, podejmującej tematykę niesienia pomocy bezdomnym zwierzętom. Cała akcja została podzielona na dwa etapy. W pierwszym etapie uczniowie na zajęciach z zakresu edukacji czytelniczej wspólnie czytali opowiadania na temat zwierząt i wykonywali – techniką orgiami płaskiego z koła – bajkowe kociaki. W dniu finału akcji kocie wizerunki zostały przekazane na aukcję organizowaną przez Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Zwierzęcy Raj” z Bytomia – cały dochód z aukcji zostanie przekazany na dokarmianie zwierząt.

      Z kolei drugi etap przedsięwzięcia polegał na zorganizowaniu wśród uczniów i wszystkich pracowników szkoły zbiórki karmy, dzięki której bezdomne zwierzęta łatwiej przeżyją tegoroczną zimę. W tę część akcji zaangażowały się wszystkie klasy, gromadząc olbrzymie zapasy pożywienia dla naszych milusińskich.
      Okazją do przekazania zwierzęcych smakołyków był wielki finał akcji, który odbył się 17. grudnia, kiedy to w naszej szkole gościliśmy przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym Zwierzętom „Zwierzęcy Raj” z Bytomia. Pan Dariusz Krzysztofik - Prezes Stowarzyszenia wraz z Panią Aleksandrą Babecką – wolontariuszką, przeprowadzili wśród uczniów pogadankę na temat opieki i dokarmiania zwierząt w okresie zimowym. W zajęciach tych uczestniczyły przekochane zwierzaki, suczka Kejsi – pies ratownik oraz kotka Miki, które od razu nawiązały pozytywne relacje z naszymi uczniami. Podczas spotkania Pani Aleksandra przekazała nam również wiele cennych informacji i porad prawnych związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami. Cała akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem ze strony wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy w grudniu aktywnie włączyli się w zbiórkę karmy dla bezdomnych zwierząt. Wielu uczniów wraz z wychowawcami na finałowe spotkanie ze zwierzakami przebrało się w stroje kociaków, by jeszcze mocniej podkreślić charytatywny wydźwięk całego przedsięwzięcia. Na zakończenie spotkania Prezes Stowarzyszenia, Pan Dariusz Krzysztofik, podziękował całej społeczności szkolnej za ogromne serce oraz zaangażowanie w akcję zbiórki karmy dla bezdomnych zwierząt.


Edukacja regionalna

      3. listopada z inicjatywy mgr Michała Sojki w bibliotece szkolnej rozpoczął się cykl lekcji regionalnych pod hasłem: „Piekary Śląskie – nie ma jak być u siebie”.
      Uczniowie klasy 2ag wzięli udział w lekcji połączonej ze zwiedzaniem wystawy historycznej zatytułowanej „Piekary Śląskie za starej Polski”, czyli okresu przypadającego na lata 1918 – 1939, której organizatorem było Koło Związku Górnośląskiego w Piekarach Śląskich oraz Dzielnicowy Dom Kultury w Dąbrówce Wielkiej.
      W trakcie zwiedzania wystawy uczniowie mieli okazję zobaczyć miasto uchwycone na starych pocztówkach i fotografiach sprzed ponad 77 lat. Prezentacji wystawy dokonała Pani Helena Lesiewska – Prezes Piekarskiego Koła Związku Górnośląskiego, która opowiadała nam ciekawe historie związane z miastem i jego mieszkańcami, kładąc szczególny nacisk na śląskie tradycje rodzinne, gwarę i patriotyzm Ślązaków oraz ich ogromne zaangażowanie w sprawy Polski. Lekcja zakończyła się zwiedzaniem kopca „Wyzwolenia”, pod którym złożyliśmy świadectwo patriotyzmu i przywiązania do „naszej małej śląskiej ojczyzny” w ramach realizowanego punktu „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z programu „Bezpieczna szkoła – Bezpieczny uczeń”, którego koordynatorem jest pedagog szkolny mgr Sabina Chromy.
      Zorganizowane zajęcia miały na celu przybliżenie uczniom historii miasta oraz zachęcenia ich do poznawania jego najciekawszych zakątków.
      Serdecznie zapraszamy uczniów na kolejną lekcję regionalną, której tematem będą zagadnienia związane z historią górnictwa w naszym mieście, połączone ze zwiedzaniem Izby Pamięci po byłej Kopalni Węgla Kamiennego „Andaluzja” mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 w Piekarach Śląskich.


„Mądra szkoła czyta dzieciom”

      W ramach realizacji kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016, a w szczególności punktu dotyczącego rozwijania kompetencji czytelniczych oraz upowszechniania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, szkoła przystąpiła do realizacji programu „Mądra szkoła czyta dzieciom”. To nowa odsłona kampanii społecznej prowadzonej prze fundację „ABCXXI” – Cała Polska czyta dzieciom”, tym razem adresowana do szkół. Jej celem jest zachęcenie dyrekcji i nauczycieli do wprowadzenia codziennego czytania uczniom dla przyjemności do programu zajęć.

      Koordynatorem przedsięwzięcia został nauczyciel-bibliotekarz mgr Michał Sojka, który w październiku zorganizował akcję głośnego czytania wierszyków Jana Brzechwy i Juliana Tuwima podczas zajęć lekcyjnych. Najmłodsze klasy odwiedził bajkowy Shrek, który zapoznał uczniów z ideą kampanii oraz czytał na głos zabawne wierszyki wspomnianych autorów. Uczniowie zafascynowani nową formą lektury uważnie słuchali czytanych tekstów, a także chętnie pozowali do pamiątkowych zdjęć. Jako pierwsi w akcję bardzo prężnie włączyli się uczniowie klasy 4ea, którzy wraz z wychowawczynią Panią mgr Janiną Lisiak zorganizowali klasowy kącik czytelniczy, w którym znalazły się najpoczytniejsze dzieła literatury dziecięcej.


      Zachęcamy pozostałe klasy do tworzenia kącików czytelniczych oraz głośnego czytania podczas zajęć lekcyjnych. Pamiętajmy, że czytanie ma istotny wpływ na rozwój każdego dziecka, a co za tym idzie lepsze rozumienie tekstów i poleceń, lepszą zdolność koncentracji oraz rozwój kompetencji językowych.


Biblioteka szkolna inaczej

      Uczniowie szkoły przysposabiającej do pracy z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęli w bibliotece szkolnej realizację zajęć z przysposobienia do pracy w wymiarze jednej godziny tygodniowo. W opracowanym planie zajęć uwzględnione zostały również zagadnienia związane z edukacją medialną uczniów. Podczas pierwszych zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z funkcjonowaniem aparatu cyfrowego oraz tabletu, a także komputerową obróbką i wydrukiem zdjęć.
      Tematem kolejnych zajęć było przygotowanie wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia z przysposobienia do pracy Panią mgr Małgorzatą Mróz ozdobnych planów lekcji oraz kolorowych tacek śniadaniowych, a następnie ich laminowanie. Technika laminowania na gorąco stała się kolejną umiejętnością, jaką zdobyli uczniowie w ramach realizowanych prac biurowych.
      Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się również w prace biblioteczno-techniczne polegające na selekcjonowaniu i ubytkowaniu oraz porządkowaniu księgozbioru, a także naprawie zniszczonych książek. Ich ogromne zaangażowanie w pracę widoczne jest w nowym układzie i wystroju biblioteki szkolnej.


Pasowanie na czytelnika

      14. października w poczet czytelników biblioteki szkolnej zostali wpisani uczniowie rozpoczynający naukę w naszej szkole. Uroczystego pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej dokonał dyrektor szkoły Pan mgr Zygmunt Krawczyk wraz z bajkową postacią Shreka.
      Na pamiątkę tego jakże ważnego wydarzenia uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz odznaki czytelnika. Pasowanie na czytelnika biblioteki szkolnej stało się również okazją do promocji kampanii społecznej „Mądra szkoła czyta dzieciom”, do której przystąpiła szkoła.